Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Hammerdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerdal 1543 16,5% 26,1% 27,0% 30,5% 7,2% 52,7% 47,3% 2,9%  
Summa 1543 16,5% 26,1% 27,0% 30,5% 7,2% 52,7% 47,3% 2,9%

http://www.val.se