Val till kommunfullmäktige i Grästorp - Ålder och kön - Grästorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1674 14,4% 31,2% 28,5% 25,9% 6,2% 53,2% 46,8% 3,5%  
Grästorps Norra 1487 22,7% 24,7% 22,4% 30,1% 5,9% 49,8% 50,2% 2,8%  
Grästorps Södra 1401 13,7% 28,4% 26,3% 31,5% 6,0% 49,0% 51,0% 1,5%  
Grästorp 4562 16,9% 28,2% 25,8% 29,0% 6,0% 50,8% 49,2% 2,7%

http://www.val.se