Val till kommunfullmäktige i Grästorp - Ålder och kön - Grästorps Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1674 14,4% 31,2% 28,5% 25,9% 6,2% 53,2% 46,8% 3,5%  
Summa 1674 14,4% 31,2% 28,5% 25,9% 6,2% 53,2% 46,8% 3,5%

http://www.val.se