Val till kommunfullmäktige i Grästorp - Ålder och kön - Grästorps Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Norra 1487 22,7% 24,7% 22,4% 30,1% 5,9% 49,8% 50,2% 2,8%  
Summa 1487 22,7% 24,7% 22,4% 30,1% 5,9% 49,8% 50,2% 2,8%

http://www.val.se