Val till kommunfullmäktige i Grästorp - Ålder och kön - Grästorps Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Södra 1401 13,7% 28,4% 26,3% 31,5% 6,0% 49,0% 51,0% 1,5%  
Summa 1401 13,7% 28,4% 26,3% 31,5% 6,0% 49,0% 51,0% 1,5%

http://www.val.se