Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Pukaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pukaregården 1392 23,1% 25,7% 20,3% 30,9% 6,4% 47,1% 52,9% 4,5%  
Summa 1392 23,1% 25,7% 20,3% 30,9% 6,4% 47,1% 52,9% 4,5%

http://www.val.se