Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Bäckseda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckseda 2120 12,5% 37,7% 26,1% 23,6% 6,2% 51,1% 48,9% 1,6%  
Summa 2120 12,5% 37,7% 26,1% 23,6% 6,2% 51,1% 48,9% 1,6%

http://www.val.se