Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Alseda-Skede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda-Skede 1887 17,0% 27,9% 26,6% 28,6% 6,9% 51,9% 48,1% 4,3%  
Summa 1887 17,0% 27,9% 26,6% 28,6% 6,9% 51,9% 48,1% 4,3%

http://www.val.se