Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1615 16,8% 26,4% 27,0% 29,8% 6,2% 50,3% 49,7% 5,0%  
Summa 1615 16,8% 26,4% 27,0% 29,8% 6,2% 50,3% 49,7% 5,0%

http://www.val.se