Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 2 1177 25,1% 27,7% 20,5% 26,8% 7,6% 49,4% 50,6% 4,4%  
Summa 1177 25,1% 27,7% 20,5% 26,8% 7,6% 49,4% 50,6% 4,4%

http://www.val.se