Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 827 15,7% 24,3% 31,4% 28,5% 5,3% 53,9% 46,1% 6,3%  
Summa 827 15,7% 24,3% 31,4% 28,5% 5,3% 53,9% 46,1% 6,3%

http://www.val.se