Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Kråksmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kråksmåla 520 6,5% 26,5% 26,9% 40,0% 3,8% 51,3% 48,7% 8,5%  
Summa 520 6,5% 26,5% 26,9% 40,0% 3,8% 51,3% 48,7% 8,5%

http://www.val.se