Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Madesjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 1 1404 14,9% 28,1% 28,8% 28,3% 5,3% 50,9% 49,1% 1,6%  
Summa 1404 14,9% 28,1% 28,8% 28,3% 5,3% 50,9% 49,1% 1,6%

http://www.val.se