Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Skälderviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skälderviken 1187 14,0% 30,3% 25,9% 29,8% 6,9% 50,0% 50,0% 2,2%  
Summa 1187 14,0% 30,3% 25,9% 29,8% 6,9% 50,0% 50,0% 2,2%

http://www.val.se