Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Magnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Magnarp 1500 12,4% 29,7% 30,3% 27,5% 5,8% 50,4% 49,6% 2,3%  
Summa 1500 12,4% 29,7% 30,3% 27,5% 5,8% 50,4% 49,6% 2,3%

http://www.val.se