Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Vejbystrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vejbystrand 1579 11,7% 28,5% 23,6% 36,2% 5,4% 46,2% 53,8% 3,1%  
Summa 1579 11,7% 28,5% 23,6% 36,2% 5,4% 46,2% 53,8% 3,1%

http://www.val.se