Val till kommunfullmäktige i Surahammar - Ålder och kön - Bruket och Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket och Landsbygd 1200 13,5% 34,3% 26,8% 25,3% 6,1% 51,3% 48,7% 3,5%  
Summa 1200 13,5% 34,3% 26,8% 25,3% 6,1% 51,3% 48,7% 3,5%

http://www.val.se