Val till kommunfullmäktige i Surahammar - Ålder och kön - Stavtorpet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stavtorpet 1226 16,2% 36,1% 26,4% 21,4% 5,4% 50,7% 49,3% 5,5%  
Summa 1226 16,2% 36,1% 26,4% 21,4% 5,4% 50,7% 49,3% 5,5%

http://www.val.se