Val till kommunfullmäktige i Surahammar - Ålder och kön - Ramnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramnäs 1363 14,8% 26,1% 28,8% 30,3% 5,9% 52,5% 47,5% 7,1%  
Summa 1363 14,8% 26,1% 28,8% 30,3% 5,9% 52,5% 47,5% 7,1%

http://www.val.se