Val till kommunfullmäktige i Surahammar - Ålder och kön - Dalskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalskogen 1552 17,7% 25,3% 22,2% 34,9% 5,9% 49,7% 50,3% 6,9%  
Summa 1552 17,7% 25,3% 22,2% 34,9% 5,9% 49,7% 50,3% 6,9%

http://www.val.se