Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Gruvriset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gruvriset 1772 19,0% 43,5% 20,2% 17,3% 6,4% 48,0% 52,0% 1,8%  
Summa 1772 19,0% 43,5% 20,2% 17,3% 6,4% 48,0% 52,0% 1,8%

http://www.val.se