Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Hosjö Sandviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hosjö Sandviken 1149 16,9% 33,9% 27,6% 21,7% 7,3% 50,9% 49,1% 3,0%  
Summa 1149 16,9% 33,9% 27,6% 21,7% 7,3% 50,9% 49,1% 3,0%

http://www.val.se