Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Kristine

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristine 961 23,3% 28,2% 20,5% 28,0% 4,2% 46,5% 53,5% 2,5%  
Summa 961 23,3% 28,2% 20,5% 28,0% 4,2% 46,5% 53,5% 2,5%

http://www.val.se