Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset 1255 15,8% 29,0% 27,8% 27,4% 6,4% 52,4% 47,6%   1,7%
Summa 1255 15,8% 29,0% 27,8% 27,4% 6,4% 52,4% 47,6% 1,7%

http://www.val.se