Val till riksdagen - Ålder och kön - Sörbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbygden 1209 15,6% 26,4% 24,5% 33,5% 5,5% 53,4% 46,6%   1,0%
Summa 1209 15,6% 26,4% 24,5% 33,5% 5,5% 53,4% 46,6% 1,0%

http://www.val.se