Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 3-Öster-Valbo Ryr 1506 17,4% 30,9% 24,6% 27,0% 6,0% 52,5% 47,5%   0,8%
Summa 1506 17,4% 30,9% 24,6% 27,0% 6,0% 52,5% 47,5% 0,8%

http://www.val.se