Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal 2-Väster-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 2-Väster-Centrum 1724 17,7% 24,8% 20,4% 37,1% 5,6% 46,3% 53,7%   1,9%
Summa 1724 17,7% 24,8% 20,4% 37,1% 5,6% 46,3% 53,7% 1,9%

http://www.val.se