Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 4 1353 14,3% 35,0% 23,9% 26,8% 5,7% 48,9% 51,1%   1,5%
Summa 1353 14,3% 35,0% 23,9% 26,8% 5,7% 48,9% 51,1% 1,5%

http://www.val.se