Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 18 414 15,7% 26,6% 32,4% 25,4% 6,3% 55,1% 44,9%   1,0%
Summa 414 15,7% 26,6% 32,4% 25,4% 6,3% 55,1% 44,9% 1,0%

http://www.val.se