Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 20 522 13,2% 34,5% 26,1% 26,2% 5,6% 53,8% 46,2%   1,7%
Summa 522 13,2% 34,5% 26,1% 26,2% 5,6% 53,8% 46,2% 1,7%

http://www.val.se