Val till riksdagen - Ålder och kön - 19 Skoftebyn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Skoftebyn N 1426 17,0% 35,6% 25,9% 21,5% 4,0% 51,8% 48,2%   2,3%
Summa 1426 17,0% 35,6% 25,9% 21,5% 4,0% 51,8% 48,2% 2,3%

http://www.val.se