Val till riksdagen - Ålder och kön - 21 Sylte S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Sylte S 1420 17,5% 29,6% 23,8% 29,0% 6,2% 51,5% 48,5%   1,7%
Summa 1420 17,5% 29,6% 23,8% 29,0% 6,2% 51,5% 48,5% 1,7%

http://www.val.se