Val till riksdagen - Ålder och kön - 31 Sjuntorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Sjuntorp N 1316 15,0% 36,6% 22,9% 25,5% 7,0% 51,7% 48,3%   1,2%
Summa 1316 15,0% 36,6% 22,9% 25,5% 7,0% 51,7% 48,3% 1,2%

http://www.val.se