Val till riksdagen - Ålder och kön - 29 Velanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Velanda 1049 15,7% 34,3% 29,4% 20,6% 5,8% 52,6% 47,4%   1,5%
Summa 1049 15,7% 34,3% 29,4% 20,6% 5,8% 52,6% 47,4% 1,5%

http://www.val.se