2014-09-22 10:50:10

Val till kommunfullmäktige i Mark - Röster - Mark 1

16,72%
8,40%
5,44%
4,10%
34,98%
7,21%
4,56%
8,20%
0,14%
7,14%
2,88%
0,22%
M C FP KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,10%
+0,68
2010: 83,42%

Röstfördelning - kommunvalkrets Mark 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1809 16,72% -181 -1,96 1990 18,68%
C Centerpartiet 909 8,40% +28 +0,13 881 8,27%
FP Folkpartiet liberalerna 588 5,44% -73 -0,77 661 6,21%
KD Kristdemokraterna 444 4,10% -50 -0,53 494 4,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3784 34,98% -43 -0,95 3827 35,93%
V Vänsterpartiet 780 7,21% +92 +0,75 688 6,46%
MP Miljöpartiet de gröna 493 4,56% +17 +0,09 476 4,47%
SD Sverigedemokraterna 887 8,20% +655 +6,02 232 2,18%
FI Feministiskt initiativ 15 0,14% +15 +0,14    
MBP Markbygdspartiet 772 7,14% +8 -0,04 764 7,17%
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD 312 2,88% -314 -2,99 626 5,88%
ÖVR Övriga partier 24 0,22% +12 +0,11 12 0,11%
  Giltiga röster 10817 100,00% +166   10651 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,52% -4 -0,06 171 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,05% +3 +0,03 3 0,03%
VDT Valdeltagande 10990 84,10% +165 +0,68 10825 83,42%
  Antal röstberättigade 13067   +91   12976  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Mark 1

Område M C FP KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR BLANK OG VDT
12,88% 4,42% 2,82% 3,44% 39,39% 10,55% 5,52% 13,50% 0,12% 5,52% 1,23% 0,61% 0,97%   76,06%
12,57% 3,27% 3,91% 2,32% 47,62% 7,92% 4,96% 8,24% 0,11% 6,44% 2,53% 0,11% 1,25%   73,37%
19,11% 5,63% 6,05% 4,46% 37,69% 5,52% 4,78% 7,54% 0,11% 5,10% 4,03%   2,08%   79,11%
24,20% 4,31% 9,81% 3,30% 32,08% 7,24% 3,39% 6,42% 0,09% 6,32% 2,75% 0,09% 1,18% 0,09% 85,93%
19,41% 4,85% 4,94% 2,93% 36,57% 8,28% 5,61% 7,36% 0,17% 6,61% 3,01% 0,25% 1,89% 0,08% 85,24%
15,00% 4,79% 4,90% 3,02% 37,50% 9,38% 5,31% 9,27% 0,10% 6,46% 3,96% 0,31% 2,93%   79,69%
14,09% 6,07% 5,73% 4,24% 32,99% 10,19% 7,56% 7,67% 0,11% 9,05% 2,06% 0,23% 1,13% 0,11% 83,95%
10,44% 26,71% 2,88% 6,16% 27,71% 3,95% 1,67% 7,97% 0,20% 9,57% 2,34% 0,40% 1,12% 0,13% 84,43%
14,74% 5,54% 6,22% 5,79% 37,99% 5,79% 3,92% 8,69% 0,09% 8,52% 2,73%   0,84%   87,51%
23,62% 9,89% 6,95% 4,37% 27,54% 5,88% 4,19% 6,42% 0,09% 6,60% 4,46%   1,32%   86,99%
23,53% 4,90% 6,86% 2,94% 25,98% 8,33% 8,33% 10,29% 0,98% 5,88% 0,49% 1,47% 4,65% 0,47%  
Mark 1 16,72% 8,40% 5,44% 4,10% 34,98% 7,21% 4,56% 8,20% 0,14% 7,14% 2,88% 0,22% 1,52% 0,05% 84,10%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Mark 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 24 0,22% +12 +0,11 12 0,11%
  Totalt övriga partier 24 0,22% +12 +0,11 12 0,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Mark 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se