2014-09-23 09:00:47

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster - Göteborg, Väster

26,25%
2,37%
9,58%
6,01%
18,10%
8,80%
9,64%
6,82%
3,76%
4,49%
4,17%
M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,71%
+0,11
2010: 83,60%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 22844 26,25% -2339 -3,74 25183 29,98%
C Centerpartiet 2059 2,37% +161 +0,11 1898 2,26%
FP Folkpartiet liberalerna 8342 9,58% +256 -0,04 8086 9,63%
KD Kristdemokraterna 5233 6,01% +510 +0,39 4723 5,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15754 18,10% -5382 -7,06 21136 25,17%
V Vänsterpartiet 7660 8,80% +2157 +2,25 5503 6,55%
MP Miljöpartiet de gröna 8387 9,64% +766 +0,56 7621 9,07%
SD Sverigedemokraterna 5938 6,82% +2391 +2,60 3547 4,22%
FI Feministiskt initiativ 3276 3,76% +2360 +2,67 916 1,09%
VägV Vägvalet 3911 4,49% +222 +0,10 3689 4,39%
ÖVR Övriga partier 3631 4,17% +1944 +2,16 1687 2,01%
  Giltiga röster 87035 100,00% +3046   83989 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 663 0,76% -35 -0,07 698 0,82%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,03% -7 -0,01 37 0,04%
VDT Valdeltagande 87728 83,71% +3004 +0,11 84724 83,60%
  Antal röstberättigade 104797   +3456   101341  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Område M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR BLANK OG VDT
42,10% 2,86% 12,10% 5,81% 11,05% 2,38% 6,48% 7,81% 1,71% 4,86% 2,86% 0,66%   85,17%
49,78% 3,82% 16,12% 5,48% 6,58% 1,29% 6,09% 4,74% 1,35% 3,51% 1,23% 0,37%   90,16%
59,48% 3,53% 12,96% 6,01% 2,12% 0,94% 3,77% 4,59% 0,71% 4,48% 1,41%   0,12% 89,57%
16,76% 2,62% 8,34% 3,81% 27,01% 7,78% 11,04% 10,01% 2,54% 5,48% 4,61% 0,87% 0,08% 80,19%
19,10% 1,03% 6,67% 3,18% 27,82% 9,75% 9,14% 10,27% 3,90% 5,34% 3,80% 0,92%   76,68%
12,36% 0,94% 2,62% 3,37% 47,57% 11,05% 5,24% 7,12% 2,06% 2,06% 5,62% 0,56% 0,19% 55,41%
12,16% 1,35% 4,55% 4,05% 45,21% 9,46% 6,88% 7,25% 1,97% 2,09% 5,04% 1,21%   59,67%
10,72% 1,69% 3,10% 4,80% 36,53% 11,85% 6,77% 11,42% 3,81% 4,37% 4,94% 1,39%   66,57%
43,98% 3,56% 11,41% 5,65% 9,11% 2,72% 6,81% 5,24% 1,57% 7,33% 2,62% 0,73%   85,06%
62,76% 1,99% 15,14% 4,64% 1,88% 0,55% 2,98% 3,20% 0,22% 4,42% 2,21% 0,11%   85,31%
41,09% 2,53% 15,93% 6,43% 9,77% 1,99% 5,97% 5,70% 0,45% 6,79% 3,35% 0,63%   91,30%
9,45% 1,00% 3,28% 2,89% 29,85% 17,11% 9,95% 10,75% 5,07% 4,48% 6,17% 0,69%   72,44%
10,31% 1,95% 4,47% 2,92% 25,88% 16,73% 13,81% 7,88% 6,61% 2,63% 6,81% 1,25%   74,62%
12,11% 2,42% 6,68% 3,26% 22,97% 14,70% 15,71% 7,27% 6,43% 3,26% 5,18% 0,99%   79,23%
12,63% 2,17% 6,44% 2,51% 21,07% 15,55% 15,97% 7,53% 7,36% 3,60% 5,18% 0,50%   80,78%
19,33% 3,53% 7,06% 3,53% 23,12% 9,53% 12,53% 8,03% 5,38% 3,71% 4,24% 0,96%   83,02%
20,40% 1,14% 8,56% 4,21% 23,41% 10,50% 9,63% 9,83% 3,41% 4,82% 4,08% 1,06% 0,07% 82,58%
16,09% 2,06% 7,20% 2,81% 25,35% 9,73% 9,17% 12,25% 2,90% 6,83% 5,61% 1,20%   78,81%
14,63% 2,54% 6,20% 2,44% 28,66% 11,08% 12,80% 8,13% 5,49% 3,05% 4,98% 0,91%   80,02%
17,05% 2,21% 9,19% 3,77% 26,47% 8,64% 9,08% 11,41% 2,33% 4,87% 4,98% 0,88% 0,11% 77,82%
15,51% 2,19% 9,04% 5,04% 27,12% 10,75% 11,32% 7,04% 3,14% 5,23% 3,62% 1,31%   86,37%
45,14% 3,59% 17,12% 7,03% 7,77% 1,20% 6,50% 4,71% 0,45% 4,11% 2,39% 0,45%   90,32%
51,16% 2,61% 13,79% 6,06% 6,34% 1,86% 5,87% 4,47% 1,21% 4,10% 2,52% 0,65%   91,68%
11,94% 1,03% 4,62% 3,59% 38,25% 9,63% 6,03% 13,99% 2,82% 3,98% 4,11% 0,76%   70,59%
19,52% 1,92% 6,46% 4,00% 23,14% 11,99% 11,45% 7,07% 5,15% 4,53% 4,77% 0,99%   81,16%
47,34% 2,43% 13,07% 6,31% 8,66% 1,80% 6,85% 5,95% 1,26% 4,69% 1,62% 0,63%   89,28%
20,66% 1,82% 5,67% 2,25% 29,87% 7,71% 7,49% 14,45% 1,39% 5,25% 3,43% 1,68% 0,11% 77,57%
17,31% 2,53% 7,39% 5,20% 28,18% 6,70% 8,28% 11,63% 2,33% 5,54% 4,92% 0,68%   76,67%
34,94% 2,17% 11,19% 4,43% 14,65% 5,64% 7,89% 9,02% 1,69% 5,72% 2,66% 0,40% 0,08% 83,20%
43,60% 3,71% 14,70% 5,39% 8,66% 2,11% 7,35% 4,73% 1,60% 5,68% 2,47% 0,29%   91,93%
35,83% 4,12% 16,09% 4,12% 13,56% 3,09% 8,89% 4,96% 1,78% 5,52% 2,06% 0,47%   88,61%
13,80% 0,73% 5,43% 3,08% 37,00% 9,84% 5,73% 10,72% 2,79% 4,85% 6,02% 1,02%   72,12%
15,54% 0,88% 6,49% 5,90% 29,99% 8,65% 9,73% 11,70% 2,36% 4,82% 3,93% 0,68% 0,29% 73,15%
56,14% 3,32% 14,34% 6,55% 3,81% 0,83% 3,98% 3,40% 1,08% 5,56% 1,00% 0,08% 0,08% 87,54%
11,79% 1,70% 6,99% 3,20% 15,28% 21,68% 15,78% 4,30% 9,49% 3,60% 6,19% 0,79%   85,73%
15,84% 2,71% 9,13% 3,32% 16,29% 15,69% 15,23% 6,03% 5,81% 5,58% 4,37% 0,82% 0,07% 83,16%
12,55% 2,00% 5,68% 3,36% 19,58% 20,22% 14,39% 6,55% 7,75% 2,96% 4,96% 0,64%   83,49%
12,67% 1,38% 5,17% 1,65% 17,49% 20,59% 16,05% 6,75% 9,85% 3,10% 5,30% 1,29% 0,07% 84,70%
10,27% 2,38% 4,19% 0,66% 15,86% 24,24% 17,75% 5,75% 11,01% 1,97% 5,92% 1,06%   82,55%
16,16% 1,78% 5,92% 2,37% 18,70% 17,26% 13,11% 6,60% 9,05% 3,98% 5,08% 1,09%   76,65%
8,08% 1,72% 3,99% 0,91% 14,16% 25,77% 18,15% 5,44% 12,98% 3,18% 5,63% 0,99%   83,18%
8,49% 2,38% 4,50% 1,53% 12,73% 24,79% 18,85% 4,50% 12,90% 3,14% 6,20% 0,42%   85,72%
11,47% 1,27% 3,90% 2,10% 16,27% 22,26% 16,42% 8,17% 9,37% 3,67% 5,10% 1,48% 0,07% 76,12%
6,63% 1,16% 4,14% 1,57% 15,66% 25,35% 18,97% 4,56% 11,76% 4,31% 5,88% 1,15% 0,08% 82,62%
14,30% 3,12% 9,85% 4,16% 11,73% 15,41% 21,17% 3,75% 7,63% 3,82% 5,07% 0,62%   84,55%
16,01% 2,45% 6,34% 2,74% 20,55% 16,22% 14,49% 5,91% 6,78% 3,32% 5,19% 0,79%   83,71%
12,90% 1,66% 9,97% 2,15% 16,03% 16,42% 16,62% 6,26% 8,80% 3,52% 5,67% 1,16%   79,74%
18,21% 1,53% 8,07% 8,14% 27,48% 6,67% 7,81% 12,21% 2,07% 4,47% 3,34% 1,19%   82,13%
36,82% 3,69% 12,84% 9,53% 12,30% 2,92% 5,53% 5,15% 1,31% 5,38% 4,53% 0,31% 0,08% 90,57%
35,34% 2,43% 13,42% 12,81% 14,21% 3,04% 6,25% 4,92% 0,55% 4,31% 2,73% 0,66%   86,13%
26,38% 2,14% 7,67% 8,34% 14,43% 9,24% 16,01% 3,49% 7,10% 2,14% 3,04% 0,22%   87,59%
20,39% 3,50% 8,19% 41,38% 8,28% 2,30% 4,95% 5,03% 1,37% 2,65% 1,96% 1,01%   87,44%
30,29% 3,70% 14,95% 4,80% 12,12% 5,27% 11,64% 5,11% 3,23% 5,11% 3,78% 0,70% 0,08% 87,86%
34,33% 3,39% 13,47% 15,47% 7,16% 2,77% 6,70% 5,62% 1,92% 6,08% 3,08% 0,38%   92,61%
38,34% 2,97% 11,35% 20,14% 7,46% 2,04% 3,99% 4,70% 0,61% 5,73% 2,66% 0,71% 0,10% 85,66%
9,24% 1,71% 2,96% 3,31% 44,36% 7,75% 8,89% 10,95% 2,05% 2,74% 6,04% 1,01% 0,11% 65,12%
35,39% 2,52% 15,04% 5,30% 13,59% 3,51% 7,82% 4,57% 2,85% 5,04% 4,37% 0,46%   89,55%
36,71% 3,23% 15,35% 3,60% 8,74% 4,19% 8,74% 5,29% 3,30% 5,21% 5,65% 0,22%   91,61%
17,61% 1,04% 7,63% 6,78% 34,27% 7,91% 5,18% 9,04% 1,22% 4,61% 4,71% 0,93% 0,09% 71,92%
57,27% 2,73% 14,17% 4,82% 3,60% 1,51% 4,10% 2,59% 1,01% 4,89% 3,31% 0,36%   91,24%
29,65% 1,73% 11,53% 6,90% 14,27% 5,96% 9,33% 6,59% 3,92% 5,33% 4,78% 0,47% 0,08% 85,92%
45,98% 2,01% 14,28% 7,37% 10,05% 1,34% 3,28% 5,29% 0,54% 6,37% 3,49% 0,73%   90,22%
50,37% 2,40% 14,08% 6,46% 7,21% 0,91% 4,23% 4,31% 1,24% 5,39% 3,40% 0,82%   88,06%
10,35% 1,51% 4,32% 4,62% 36,08% 9,85% 5,93% 13,07% 2,81% 5,23% 6,23% 1,09%   72,58%
22,15% 1,92% 7,30% 7,04% 24,33% 6,15% 8,19% 7,94% 2,43% 6,02% 6,53% 1,01%   78,90%
42,04% 2,90% 14,15% 7,57% 7,22% 3,04% 4,95% 4,18% 1,70% 6,65% 5,59% 0,35% 0,14% 88,58%
9,68% 0,50% 4,49% 5,99% 49,80% 9,38% 4,69% 6,09% 2,00% 3,49% 3,89% 0,10%   63,56%
21,90% 3,75% 12,41% 12,10% 13,35% 8,55% 9,80% 4,38% 4,48% 4,28% 5,01% 0,31%   84,39%
16,62% 1,15% 7,50% 6,15% 30,41% 7,97% 7,16% 12,09% 2,03% 5,14% 3,78% 0,74% 0,13% 72,65%
39,93% 2,94% 16,44% 4,87% 5,62% 2,68% 8,89% 3,78% 1,51% 5,87% 7,47% 0,75%   91,19%
40,25% 2,84% 14,67% 8,29% 10,29% 2,30% 5,76% 4,76% 1,46% 5,99% 3,38% 0,69%   89,18%
11,70% 1,17% 4,56% 3,39% 41,52% 11,46% 7,84% 9,01% 1,29% 3,27% 4,80% 0,93%   61,78%
34,98% 2,68% 12,01% 23,30% 9,90% 1,54% 4,30% 4,30% 0,81% 3,25% 2,92% 0,48%   88,68%
30,17% 3,16% 10,74% 10,60% 16,85% 5,15% 8,31% 5,37% 1,25% 4,64% 3,75% 0,44%   89,63%
24,78% 3,57% 7,19% 3,97% 16,13% 11,63% 16,89% 5,61% 5,84% 1,81% 2,57% 1,66% 0,29%  
Göteborg, Väster 26,25% 2,37% 9,58% 6,01% 18,10% 8,80% 9,64% 6,82% 3,76% 4,49% 4,17% 0,76% 0,03% 83,71%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Öppna Göteborg! 1868 2,15% +1868 +2,15    
K Kommunistiska Partiet 469 0,54% -150 -0,20 619 0,74%
PP Piratpartiet 370 0,43% -48 -0,07 418 0,50%
DjuP Djurens parti 159 0,18% +159 +0,18    
SOC.P Socialistiska Partiet 152 0,17% -56 -0,07 208 0,25%
ENH Enhet 140 0,16% +140 +0,16    
  Normaldemokraterna 89 0,10% +89 +0,10    
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 88 0,10% +88 +0,10    
  Barnpartiet 61 0,07% -209 -0,25 270 0,32%
KrVP Kristna Värdepartiet 60 0,07% +60 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 53 0,06% +53 +0,06    
  Direktdemokraterna 32 0,04% +32 +0,04    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 29 0,03% -52 -0,06 81 0,10%
  Framstegspartiet 3   +3      
ToP Torslandapartiet 2       2  
  Framtidspartiet Sverige 1   -12 -0,01 13 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 55 0,06% -21 -0,03 76 0,09%
  Totalt övriga partier 3631 4,17% +1944 +2,16 1687 2,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se