2014-09-22 10:02:31

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster - Majorna-Linné, Skytteskogen

14,30%
3,12%
9,85%
4,16%
11,73%
15,41%
21,17%
3,75%
7,63%
3,82%
5,07%
M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,55%
+0,37
2010: 84,18%

Röstfördelning - valdistrikt Majorna-Linné, Skytteskogen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 206 14,30% -63 -4,81 269 19,11%
C Centerpartiet 45 3,12% +11 +0,71 34 2,41%
FP Folkpartiet liberalerna 142 9,85% -16 -1,37 158 11,22%
KD Kristdemokraterna 60 4,16% +14 +0,90 46 3,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 169 11,73% -113 -8,30 282 20,03%
V Vänsterpartiet 222 15,41% +37 +2,27 185 13,14%
MP Miljöpartiet de gröna 305 21,17% +4 -0,21 301 21,38%
SD Sverigedemokraterna 54 3,75% +21 +1,40 33 2,34%
FI Feministiskt initiativ 110 7,63% +73 +5,01 37 2,63%
VägV Vägvalet 55 3,82% +21 +1,40 34 2,41%
ÖVR Övriga partier 73 5,07% +44 +3,01 29 2,06%
  Giltiga röster 1441 100,00% +33   1408 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,62% -4 -0,29 13 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1450 84,55% +29 +0,37 1421 84,18%
  Antal röstberättigade 1715   +27   1688  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Majorna-Linné, Skytteskogen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Öppna Göteborg! 44 3,05% +44 +3,05    
ENH Enhet 10 0,69% +10 +0,69    
K Kommunistiska Partiet 5 0,35% -16 -1,14 21 1,49%
PP Piratpartiet 5 0,35% +2 +0,13 3 0,21%
DjuP Djurens parti 3 0,21% +3 +0,21    
  Normaldemokraterna 3 0,21% +3 +0,21    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,07%     1 0,07%
SVP Svenskarnas parti 1 0,07% +1 +0,07    
SOC.P Socialistiska Partiet     -2 -0,14 2 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,07% -1 -0,07 2 0,14%
  Totalt övriga partier 73 5,07% +44 +3,01 29 2,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Majorna-Linné, Skytteskogen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se