Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Skytteskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Skytteskogen 1715 26,8% 30,0% 25,8% 17,3% 6,1% 48,2% 51,8% 5,1%  
Summa 1715 26,8% 30,0% 25,8% 17,3% 6,1% 48,2% 51,8% 5,1%

http://www.val.se