Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Näset, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Södra 1382 14,4% 32,8% 30,6% 22,2% 7,5% 48,8% 51,2% 2,7%  
Summa 1382 14,4% 32,8% 30,6% 22,2% 7,5% 48,8% 51,2% 2,7%

http://www.val.se