Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Trollåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Trollåsen 1380 15,0% 38,7% 22,9% 23,4% 8,1% 50,9% 49,1% 5,8%  
Summa 1380 15,0% 38,7% 22,9% 23,4% 8,1% 50,9% 49,1% 5,8%

http://www.val.se