Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Nygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Nygård 1250 12,1% 37,0% 22,0% 29,0% 6,3% 47,7% 52,3% 3,8%  
Summa 1250 12,1% 37,0% 22,0% 29,0% 6,3% 47,7% 52,3% 3,8%

http://www.val.se