Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Näset, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Norra 1666 13,5% 31,3% 25,3% 29,8% 8,1% 50,5% 49,5% 2,7%  
Summa 1666 13,5% 31,3% 25,3% 29,8% 8,1% 50,5% 49,5% 2,7%

http://www.val.se