Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Fiskebäck, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Fiskebäck, Södra 1151 12,6% 30,4% 23,7% 33,3% 5,6% 46,7% 53,3% 3,1%  
Summa 1151 12,6% 30,4% 23,7% 33,3% 5,6% 46,7% 53,3% 3,1%

http://www.val.se