Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Skattegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Skattegården 1578 24,7% 34,5% 20,8% 20,0% 7,7% 48,3% 51,7% 10,2%  
Summa 1578 24,7% 34,5% 20,8% 20,0% 7,7% 48,3% 51,7% 10,2%

http://www.val.se