Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda Torg 1381 23,8% 27,4% 21,1% 27,6% 5,9% 47,7% 52,3% 16,3%  
Summa 1381 23,8% 27,4% 21,1% 27,6% 5,9% 47,7% 52,3% 16,3%

http://www.val.se