Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Långedrag

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Långedrag 1529 14,3% 30,7% 28,6% 26,4% 7,2% 50,2% 49,8% 5,0%  
Summa 1529 14,3% 30,7% 28,6% 26,4% 7,2% 50,2% 49,8% 5,0%

http://www.val.se