Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Brännö-Asperö 1015 11,1% 28,9% 33,9% 26,1% 5,8% 49,3% 50,7% 4,2%  
Summa 1015 11,1% 28,9% 33,9% 26,1% 5,8% 49,3% 50,7% 4,2%

http://www.val.se