Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Opaltorget, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Opaltorget, Norra 1386 23,4% 32,3% 21,0% 23,3% 5,6% 50,1% 49,9% 8,7%  
Summa 1386 23,4% 32,3% 21,0% 23,3% 5,6% 50,1% 49,9% 8,7%

http://www.val.se