Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Önnered, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Önnered, Östra 1523 14,3% 34,9% 22,3% 28,4% 6,2% 49,1% 50,9% 3,0%  
Summa 1523 14,3% 34,9% 22,3% 28,4% 6,2% 49,1% 50,9% 3,0%

http://www.val.se