Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten 954 16,4% 32,5% 22,0% 29,1% 2,9% 44,2% 55,8% 6,3%  
Summa 954 16,4% 32,5% 22,0% 29,1% 2,9% 44,2% 55,8% 6,3%

http://www.val.se